whipping out his big dick. bokep 3gp

view xtube

Zastrzyk pozytywnej energii ? czyli kurs masa?u dla par

Autorski projekt stworzony z?my?l? o?zwi?zkach, kt?re ceni? sobie blisko?? i?czas sp?dzony we dwoje.

Nauczymy Pa?stwa wzajemnie si? masowa?, krok po kroku, by p??niej w?domowym zaciszu, przy blasku ?wiec m?c wykonywa? go samodzielnie.

Indywidualne podej?cie do ka?dej z?par i?profesjonalni terapeuci SPA sprawia, ?e nauka b?dzie efektywniejsza. Idealny spos?b, by doda? do wsp?lnego ?ycia nowy element i?wype?ni? nim ch?odne wieczory.

Ten dzie? zostanie w?Pa?stwa pami?ci na d?ugo?

Dla kogo?

  • Dla ?wie?o upieczonych par, aby nieustannie zg??biali wiedz? na temat cia?a, czerpi?c z?tego rozkosz i?zabaw?.
  • Dla zwi?zk?w z?d?ugim sta?em, kt?re ?yj? w?ci?g?ym po?piechu nie maj?c czasu dla siebie, chc?cych do?wiadcza? nowych odczu? w?relacji.
  • Dla zwi?zk?w, kt?re szukaj? nowych dozna?.

Program kursu:

  • Zaj?cia teoretyczne, poj?cia masa?u
  • Wskazania i?przeciwskazania
  • Zaj?cia praktyczne. Relaksacyjny masa? ca?ego cia?a wykonywany przez uczestnik?w na uczestnikach kursu w?obecno?ci i?pomoc? instruktora.

Cena: 550 z? /?para

Materia?y szkoleniowe zapewnia organizator.

Mo?liwo?? certyfikowania.

Z nami masa? to zabawa, nauka i?relaks! Przekonaj si? ju? dzi?!

Zarezerwuj teraz! Tel. +48 600 290 190

Cennik

Potrzebujesz więcej informacji?

Recepcja i rezerwacje indywidualne: tel.: +48 600 290 190 e-mail: recepcja@dworekmechelinki.pl

Dział sprzedaży (dla grup) i kontakt marketingowy: e-mail: sprzedaz@dworekmechelinki.pl

ul. Szkolna 23 81-198 Mechelinki, Kosakowo