whipping out his big dick. bokep 3gp

view xtube

Konferencje i szkolenia nad morzem

Organizuj?c konferencj?/szkolenie/event w naszym obiekcie daj? Pa?stwo swoim go?ciom niespotykan? w mie?cie mo?liwo?? obcowania z natur?, zieleni?, pla?? i morsk? wod?.

Mo?liwo?? wyciszenia wewn?trznego poprzez szereg spotka? tematycznych i pe?nego relaksu w naszym hotelowym SPA pozwol? nie tylko ?na?adowa? baterie?, ale podnie?? wydajno?? w pracy po zako?czeniu pobytu w Dworku.

Na potrzeby konferencji / szkolenia / eventu dysponujemy:

sal? konferencyjn?, kt?ra w ustawieniu kinowym mo?e ugo?ci? do 120 os?b
domkiem grillowym
namiotem plenerowym, w kt?rych zorganizujemy udan? imprez? nawet na 300 os?b
miejscem na grilla oraz ognisko

Wi?cej o salach w zak?adce „Sale na Konferencje i Szkolenia”

Zach?camy do kontaktowania si? z nami w celu przedstawienia szczeg???w oferty do Pa?stwa indywidualnych oczekiwa?.

Pytania prosimy kierowa? na adres mailowy: marketing@dworekmechelinki.pl lub telefonicznie +48 600 290 190.

Sale konferencyjne

ustawienie kinowe: 120 os?b

„podkowa” : 40 os?b

ustawienie szkolne: 30 os?b

 

ustawienie kinowe: 30 os?b

„podkowa” : 25 os?b

ustawienie szkolne: 20 os?b

ustawienie kinowe: 100 os?b

„podkowa” : 70 os?b

ustawienie szkolne: 70 os?b

 

ustawienie kinowe: 300 os?b

„podkowa” : 200 os?b

ustawienie szkolne: 200 os?b

 

Organizuj?c spotkanie firmowe wa?na jest lokalizacja obiektu, ilo?? sal, ich mo?liwo?? aran?acji pod r??ne scenariusze oraz profesjonalna obs?uga.

To s? w?a?nie atuty Dworku Mechelinki .?

Lokalizacja -?mie?cimy si? w?cichym miejscu oddalonym od Gdyni o?5km z?dost?pem do pla?y i?morza
Kuchnia -?nasze dania zosta?y docenione otrzymuj?c nagrod? Grand Prix -?Gastronom Pomorza 2012, serwujemy dania kuchni regionalnej i?Wellness.
Architektura -?stylizowany obiekt nawi?zuje do architektury z?roku 1931, jest historyczn? ozdob? regionu. Usytuowany po?r?d drzew, przy pi?knym nadmorskim klifie, sprzyja regeneracji si? oraz kontemplacji.
SPA ? oferta naszego spa idealnie uzupe?ni Pa?stwa spotkanie biznesowe

Na potrzeby konferencji /?szkolenia /?eventu dysponujemy:

Zach?camy do kontaktowania si? z?nami w?celu przedstawienia szczeg???w oferty do Pa?stwa indywidualnych oczekiwa?.

Pytania prosimy kierowa? na adres mailowy: marketing@osadawedrowca.pl lub telefonicznie +48 600 290 190.

Noclegi dla biznesu

Je?eli Ty lub Twoi pracownicy cz?sto podr??uj? w?delegacjach i?maj? ma?o czasu na odpoczynek to ta oferta jest dla Ciebie. Dworek Mechelinki po?o?ony w?odleg?o?ci 5km od Gdyni, z?dost?pem do morza i?pla?y to prawdziwe miejsce, gdzie znajdziesz cisz?, spok?j i?bliski kontakt z?natur?.

Specjalnie dla firm zamra?amy ceny! Bez wzgl?du na to czy pobyt biznesowy odbywa si? w?trakcie trwania sezonu wysokiego lub niskiego, dla naszych partner?w gwarantujemy niezmienno?? cen.

Cennik:
-?pok?j jednoosobowy -?138 z? netto
-?pok?j dwuosobowy -?184 z? netto

Istnieje mo?liwo?? negocjacji cen w?zale?no?ci od czasu oraz cz?stotliwo?ci pobytu. W?celu nawi?zania wsp??pracy prosimy o?kontakt na adres e-mail: marketing@osadawedrowca.pl lub telefonicznie +48 600 290 190

Bony warto?ciowe dla firm

Szukasz oryginalnego pomys?u na prezent dla swoich pracownik?w? Chcia?by? wyda? mniej a?otrzyma? wi?cej? Ta oferta jest dla ciebie!?Kup bony Warto?ciowe?a?opr?cz oferty dopasowanej na miar? zobaczysz u?miech na twarzy swoich wsp??pracownik?w.

W sprzeda?y oferujemy:
Bony warto?ciowe -?warto?ciowe vouchery o?nomina?ach od 50 do 200 PLN, akceptowane przez nasz obiekt do wykorzystania na us?ugi i?pakiety us?ug ?wiadczonych przez Dworek Mechelinki?(z wy??czeniem organizacji przyj?? okoliczno?ciowych).

Tylko u?nas wydaj?c
100z? otrzymujesz do wykorzystania 130 z?*
200z? otrzymujesz do wykorzystania 270 z?*
300z? otrzymujesz do wykorzystania 400 z?*

* Oferta wa?na przy zakupie minimum 10 bon?w.

Biznes & SPA

Nie wiesz gdzie zrobi? spotkanie? Nie masz pomys?u jak zaskoczy? swoich partner?w biznesowych lub klient?w. Zapraszamy do Naszego SPA. Zorganizujemy dla Was indywidualny program zabieg?w regeneruj?cych i?relaksuj?cych. A?wszystko to w?intymnej i?wyj?tkowej atmosferze.

Rozmowy biznesowe ju? nie musz? by? nudne a?trudne umowy same si? podpisz?.

Oferta Biznes & SPA zosta?a przygotowana z?my?l? o?klientach pragn?cych po??czy? przyjemne z?po?ytecznym. Jest to propozycja organizacji spotka? biznesowych, regionalnych oraz konferencji, z?nutk? przyjemno?ci i?dawk? relaksu.

Nasza oferta obejmuje us?ugi typu:
??TOP CLASS SPA ??Tylko dla Ciebie!!! Zarezerwuj ca?e nasze SPA. Poczuj si? komfortowo i?anonimowo,
??NOCNE SPA ??Pracujesz do p??na? Konferencja trwa?a zbyt d?ugo? Ta oferta jest dla Ciebie. Dla Ciebie i?Twoich wsp??pracownik?w pracujemy do p??nych godzin nocnych. Ca?e SPA Wasze. Oferta indywidualnie dobrana do potrzeb i?preferencji uczestnik?w.

Dla biur podr??y

Dworek Mechelinki po?o?ony nad morzem w?odleg?o?ci 5?km od Gdyni przygotowa? ofert? skierowan? do biur podr??y i?przewo?nik?w turystycznych.

Biurom podr??y i?przewo?nikom, kt?rzy postanowi? ulokowa? grup? turystyczn? w?naszym hotelu oferujemy:
? Atrakcyjne ceny nocleg?w oraz obiadokolacji,
? Parking autobusowy,
? Podr??ne zestawy obiadowe,
? Sprz?tanie autokaru przez s?u?by hotelowe,
? Gratisowy nocleg dla kierowc?w i?przewodnik?w wycieczek,
? Pomoc w?transporcie baga?y uczestnik?w wycieczki

Klientom, kt?rzy zdecyduj? si? na wielokrotne rezerwacje miejsc dla grup turystycznych proponujemy podpisanie umowy o?sta?? wsp??prac? z?hotelem.

Potrzebujesz więcej informacji?

Recepcja i rezerwacje indywidualne: tel.: +48 600 290 190 e-mail: recepcja@dworekmechelinki.pl

Dział sprzedaży (dla grup) i kontakt marketingowy: e-mail: sprzedaz@dworekmechelinki.pl

ul. Szkolna 23 81-198 Mechelinki, Kosakowo