whipping out his big dick. bokep 3gp

view xtube

W naszym Spa odr?bnym gabinetem jest strefa saun. Dzi?ki temu korzystanie z?saun mo?e by? bardziej intymne i?nie nara?a Pa?stwa na kontakt z?innymi klientami SPA.

Dysponujemy saun? fi?sk? i?infraredow?.

Obie te sauny wspomagaj? proces odchudzania stymuluj?c tkank? t?uszczow?. Po?aczenie zabieg?w w?saunach z?ruchem (fitness ,?nordic walking) daje najlepsze rezultaty.

Sauna mo?e by? tak?e doskona?ym miejscem nieformalnych spotka? w?przerwie pomi?dzy konferencj? czy te? zwyczajnie miejscem przyjemnego sp?dzenia czasu

Romantyczny wiecz?r we dwoje

Na specjalne ?yczenie organizujemy romantyczny wiecz?r we dwoje w?strefie saun. Mo?ecie Pa?stwo skorzysta? z?sauny, dodatkowo posilaj?c si? mro?onymi owocami, lampk? dobrego lokalnego wina, a?pobyt w?saunie zako?czy? romantycznym masa?em dla dwojga.

?WIAT SAUN

Sauna infra red 60min 40z?/os.
Sauna infra red powy?ej 2?os?b 60min 20z?/os.
Pakiet 10 wej?c Sauna Infra (?wa?ny 6?miesi?cy) 60min 350z?/os
Sauna fi?ska 60min 50z?/os.
Sauna fi?ska powy?ej 2?os?b 60min 30z?/os.
Pakiet 10 wej?? ?Sauna Fi?ska (?wa?ny 6?miesi?cy) 60min 420z?/os
Seans zapachowy 15min 30z?

ZAJ?CIA RUCHOWE

Nordic walking 20z?/os.
Trening personalny (TRX, X-FIT, BODY BALL, CROSS FIT) 60min 120z?/os.

W PAKIECIE TANIEJ

Karnet na 4?treningi (wa?ny 30dni) 360z?
Karnet na 8?trening?w (wa?ny 30dni) 650z?
Karnet na 12 trening?w (wa?ny 30dni) 900z?

W CENIE PORADY DIETETYCZNE I?DOB?R SUPLEMENTACJI

Potrzebujesz więcej informacji?

Recepcja i rezerwacje indywidualne: tel.: +48 600 290 190 e-mail: recepcja@dworekmechelinki.pl

Dział sprzedaży (dla grup) i kontakt marketingowy: e-mail: sprzedaz@dworekmechelinki.pl

ul. Szkolna 23 81-198 Mechelinki, Kosakowo