whipping out his big dick. bokep 3gp

view xtube

Tygodniowy pobyt „ZDROWY KR?GOS?UP”

Dolegliwo?ci b?lowe kr?gos?upa nale?? do cz?stych i?bardzo uci??liwych dla ka?dego z?nas. B?le s? konsekwencj? zaburze?, dysfunkcji czy zmian zwyrodnieniowych w?samym kr?gos?upie, jak i?w tkankach oko?o-kr?gos?upowych. Najcz?stszymi miejscami lokalizacji dolegliwo?ci jest odcinek dolny jak i?szyjny.
Schorzenia kr?gos?upa odczuwamy w?postaci: ostrego lub przewlek?ego b?lu, zawrot?w g?owy, promieniowania dolegliwo?ci na ko?czyny, uczucia rwania, szum?w w?uszach itp.
To objawy, kt?rych nie wolno lekcewa?y?…

W Naszym Centrum Zdrowia i?Rehabilitacji proponujemy Pa?stwu pobyt zdrowotny dla TWOICH PLEC?W.

W Pakiecie:
? 7?nocleg?w w?przytulnych pokojach
? 7??niada?
? 7?obiadokolacji z?diet? zbilansowan?
? oraz pakiet specjalistycznych zabieg?w leczniczych:
-?Konsultacja specjalisty rehabilitacji
-?Konsultacja specjalisty dietetyki
-?Podoskopowe badanie st?p wraz z?ocen? kr?gos?upa
-?3 x?zaj?cia z?gimnastyki (wed?ug zalece?)
-?3 x?zaj?cia Nordic Walking (wed?ug zalece?)
-?1 k?piel w?leczniczej solance
-?2 k?piele lecznicze siarczkowe
-?5 zabieg?w na?wietlania lamp? sollux (dzia?anie przeciw b?lowe i?przeciw zapalne)
-?5 zabieg?w masa?u leczniczego kr?gos?upa
-?2 zabiegi Kinesjotapingu

Prosimy przywie?? ze sob? aktualne wyniki bada? dotycz?ce przebiegu choroby (np.Rtg, rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy). Pomog? nam one w?doborze odpowiedniej terapii.

Cena 1685 PLN za osob? w?pokoju dwuosobowym
Cena 1885 PLN za pok?j jednoosobowy

Potrzebujesz więcej informacji?

Recepcja i rezerwacje indywidualne: tel.: +48 600 290 190 e-mail: recepcja@dworekmechelinki.pl

Dział sprzedaży (dla grup) i kontakt marketingowy: e-mail: sprzedaz@dworekmechelinki.pl

ul. Szkolna 23 81-198 Mechelinki, Kosakowo